Paikkatieto – ekosysteemien energiajuoma

Posted · Add Comment

Viime syksynä Suomi sai Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimesta digitaalisen alustatalouden tiekartaston. Tavoittelemme paikkaa alustatalouden eturintamasta tekoälyn, seuraavan sukupolven verkkojen, lohkoketjujen ja datatalouden hyödyntämisessä. Tiekartasto on dokumentoitu pelikirjaan, josta löytyy kymmenen esimerkkiä potentiaalisista alustaympäristöistä. Paikkatieto löytyy tuotannon tekijänä kaikista esimerkeistä. Tämä luonnollisesti lämmittää paikkatietofundamentalistia.

  1. Terveys- ja hyvinvointiala kulkee kohti saumattomia palvelu- ja hoitoketjuja, yksilöllistä hoidon suunnittelua, ennakoivaa terveydenhuoltoa ja ala seuraa hyvinvoinnin trendejä. Palveluverkon suunnitteluun paikkatiedot tarjoavat päättäjille ylivoimaista analytiikkaa, digitaalisen sairaalan toiminnanohjauksen tukena on sisätilapaikannus ja MyDatan hallittu käyttö mahdollistaa yksilön liikkumisen ja tilan kytkeytymisen sijainnin kautta päivittäisestä elämästä kriisitilanteiden logistiikkaan.
  2. Liikenteen murroksen keskiöstä löytyy paikannus ja sensoridata. Kaupungistuminen, sähköistyminen ja kestävän kehityksen ratkaisut vievät meitä kohti uusia tapoja liikkua ja liikuttaa. Kehitys nojaa paikannusteknologian ja alustaekosysteemien mahdollistamiin datavarantoihin. Yhtenä tärkeänä alustana on yhä yksityiskohtaisempi ympäristömme digitaalinen kaksonen – paikkatieto.
  3. Energia-alaa ohjaa tehokkuuden parantaminen, kestävä kehitys, vaihtoehtoisten tuotantotapojen ja hajautettujen energiajärjestelmien kehittäminen. Uuden infrastruktuurin suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa tarvitsemme jälleen paikkatiedon voimavaroja sekä kaupungeissa että maamme pitkien siirtoetäisyyksien osalta. Uusimpia analyysimenetelmiä löytyy luonnonilmiöiden ennustamisessa, kuten tuuliolosuhteiden ymmärtämisessä. Vaikutukset osuvat niin tuotannon järjestämiseen kuin jakeluverkostojen toimintavarmuuteen.
  4. Oppimisen alustaekosysteemiä ajaa digiyhteiskunnan tarpeet, jatkuva oppiminen, koulutuksen pysyminen mukana muutoksessa ja monimuotoisuuden lisääntyminen. Paikkatiedoista luodun virtuaalitodellisuuden rooli oppimisen tukena on kasvava. Myös lisätty todellisuus löytyy paikkatietokeinona, kun kouluttautumista kehitetään.
  5. Finanssialalla pankit muuttavat muotoaan, säädökset globalisoituvat, luottamus on sähköistä ja läpinäkyvyys tuo vaihtoehtoja. Maaomaisuuden paikkatietorekisterit ovat talousjärjestelmän peruskivi. Kiinteistöjen sähköinen kaupankäynti on jo tätä päivää. Uutena omaisuuseränä syntyy myös asunto-osakkeista kattava data-alusta, joka mahdollistaa omaisuuserien markkinaymmärryksen näkymisen uudella tavalla myös kartalla.
  6. Teollisuuden suuntaviivat kulkevat kohti robotisaatiota, asiakasoptimoitua tuotantoa ja uusia materiaali- ja ratkaisuekosysteemejä. Toimijoiden ja tavaravirtojen kohtaamiset tarvitsevat paikkatietoa, eikä kannata unohtaa ympäristövaikutusten hallinnan merkitystä. Globalisaatio siirtää tuotantolaitoksia ja toteutus käyttää paikkatietoja päätöksenteon tukena.
  7. Biotalouden pöytäkeskustelut ovat pyörineet kiertotalouden malleissa ja sivuvirtojen ansaintamalleissa unohtamatta kestävää kehitystä. Ympäristökuorman kontrolloinnissa paikkatieto on jälleen ylivoimainen ratkaisija. Niin maatalouden, kuin metsätaloudenkin prosessit digitalisoituvat paikannuksen ja paikkatietoälyn varassa. Biotalouden data-alustoihin kaivetaan tekoälyn avulla uutta sisältöä avaruudesta, ilmasta, sensoroiduista työkoneista ja upottamalla sijaintitietoisia sensoreita niin maan sisään kuin kotieläimiinkin.
  8. Rakennettu ympäristö koostuu ihmisen aikaansaannoksista. Robottien käyttö rakentamisessa lisääntyy, nyt kun olemme saaneet rakentamisen suunnittelun tuottamaan tietomalleja. Toteutukseen vaaditaan lähtötilanteesta lähtien rakennetun ympäristön digitaalinen kaksonen, joka päivittyy rakentamisen, käyttöönoton ja käytön myötä syntyvän tiedon avulla jatkuvasti. Sijaintitiedon tarjoama voimavara tietojen yhdistämisessä muuttaa prosesseja ja mahdollistaa vihdoin myös alan liiketoimintamalleihin teholoikkaa. Kaupungistuminen korostaa kuntien paikkatietovarastojen merkitystä. Ihmisen elämä tapahtuu rakennetun ympäristön digitaalisessa kaksosessa.
  9. Merialan merkitys on Suomelle geopoliittinen realiteetti. Arktinen ulottuvuutemme tuo aiheeseen vielä lisää mahdollisuuksia. Tavarayhteytemme ulkomaailmaan tapahtuu merkittävästi globaalissa merialan verkostossa. Turvallisuus, tehokkuus ja täsmällisyys tarvitsevat paikkatietoa. Digitaalinen Itämeri voi olla ratkaisu, jolla saamme merta rasittavan ympäristökuorman hallintaan. Meren paikkatietokaksosen avulla kaikki toimijat pystyvät näkemään vaikutuksensa yhteiseen haasteeseen. Nopeasti kaupallistuva avaruusteknologia voi tehdä Suomesta toimialan globaalin ratkaisutoimittajan, kun osaamme yhdistää uuden avaruuden paikkatiedon merialan osaamiseemme.
  10. Julkisen sektorin tehostaminen tapahtuu sähköisen asioinnin kautta. Verkkoon siirtyvät palveluratkaisut ovat personoituja ja auttavat ihmisiä elämänhallinnassa kaikissa vaiheissa ja paikoissa. Ratkaisuiden käytettävyys kehittyy ja luonnollinen osa asiointia on paikkatietopalvelut. Palvelutarjonnassa kaupallisten palveluiden merkitys korostuu. Kuluttajat käyttävät yritysten tuottamia palveluita, jotka puolestaan hyödyntävät julkisten prosessien tuottamaa tietoa. Siitä valtaosa on juurikin paikkatietoa.

Paikkatieto on siis osana kaikissa tunnistetuissa alustatalouden ekosysteemeissä. Paikkatieto on energiajuomana mahdollistamassa muutosta, disruptiota ja kehitystä. Paikkatietoa löytyy myös jo syntyneistä globaaleista alustajättiläisistä. Osassa jopa kriittisenä komponenttina. Tämän päivän mahdollisuutemme on kiihdyttää paikkatiedon ekosysteemi osaksi alustataloutemme kiitorataa. Tarvitsemme näkemyksellisen regulaatiokorjauksen, läpinäkyvän tehtäväjaon julkisen ja yksityisen tuotannon välille sekä innovaatioympäristön, joka aikaansaa uutta osaamista ja luo käyttöömme yritystoimintaan perustuvia globaalisti kilpailukykyisiä ratkaisuja.

Juha Saarentaus, Senior Advisor, Geowise Oy

Kirjoittaja toimii alan yritystoiminnan kehittämispalveluita tarjoavana konsulttina

 
 
PageLines