Lyhyt historia lähes kaikesta

Posted · Add Comment

Otsikon nimisen mainion kirjan on kirjoittanut tieteiskirjailija Bill Bryson vuonna 2003. – Eikö olisi sääli viettää ainutkertainen elämä maapallolla saamatta koskaan selville, mistä tässä kaikessa oikeastaan on kysymys? – Suosittelen ehdottomasti tähän teokseen tutustumista, varsinkin jos tuntuu siltä, että on vaikeuksia saada selvää mistä paikkatiedoissa on itse asiassa kysymys.

No ei tuo kirja paikkatietoja selitä, mutta ainakin siitä saa perspektiiviä. Melkoisen vaikeaa asiaa, kuten olemassaolomme ymmärtämistä, on kirjassa selvennetty jonkin verran hauskasti 500:n sivun voimalla. Sen sijaan paikkatiedon tuottamisen, jalostamisen ja hyödyntämisen vaikutuksia päivittäiseen elämään on tuskaisen vaikea saada paperille. Asiaa varten käynnistettiin vuoden alussa paikkatietopoliittinen selonteko, jonka pohjalta linjaratkaisuja tullaan hakemaan kansanedustajilta asti.

Mistä paikkatietopoliittisessa selonteossa on kysymys? Julkisissa tehtävissä syntyy lähes kaikilla hallinnonaloilla paikkatietoja, joiden saaminen käyttöön muuallakin voi tuottaa yhä uusia hyötyjä digitalisoituvassa maailmassa. Hyötyjä saavutetaan, kun tietojen käyttö onnistutaan innovoimaan lisäarvoa tuottaviksi ratkaisuiksi. Miten siis julkishallinnon paikkatietotoiminnot tulisi järjestää? Miten saavutetaan parhaat yhteiskunnalliset hyödyt?

Maa- ja metsätalousministeriö on ottanut keskeisen roolin tarvittavien linjausten aikaansaamiseksi. Valmistelun johtavana ajatuksena on toteuttaa keskitetty paikkatietohallinto, jonka kautta julkisen hallinnon paikkatietovarannot saatetaan käyttäjille. Tavoiteasetantaan on sisällytetty myös keskitettyä palveluiden tuotantoa, jota on luvattu rakentaa Paikkatietoalusta –digitalisaatiohankkeessa.

Yritysten kasvumahdollisuuksien ja innovaatiotoiminnan kasvun kannalta valitut linjaukset hämmentävät. Palveluyritykset ovat jo toimittaneet ja innovoineet ratkaisuja kaikille hallinnonaloille. Asiakastarpeet laajenevat ja näin myös ratkaisujen tuottamisen tarve kasvaa. Nyt näitä halutaan keskittää yhden viraston kontrolloitavaksi. Perusteluna esitetään, että yhteentoimivuus ei ole tarvittavalla tasolla. Mutta miksi näin on? Syy ei ole jo innovoiduissa ratkaisuissa. Syy on ohjauksen ja linjausten puuttumisessa. Siinä ei olla onnistuttu ja se näkyy kansainvälisissä vertailuissakin. Yhteiset tavoitteet ja laajaan yhteistyöhön perustuva etenemismalli puuttuu maastamme. Tarpeita on tyydytetty organisaatiokohtaisesti ja lyhytjänteisesti. Samoja asioita on tehty näin myös moneen kertaan.

Tulevaisuudessa yhä keskeisemmässä roolissa on kuntien toiminnassa syntyvät paikkatiedot. Kaupungistuminen etenee Suomessa aivan kuten muuallakin maailmassa. Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suri tiivisti joulukuussa Tekesin järjestämän #100lasissa-seminaarin keynote-puheessaan asiaa onnistuneesti. – Ensiksi: Tieto on keskiössä. Se on polttoaine kehitykselle. Julkisen toimijan tulee panostaa periaatteisiin, sääntöihin ja hallintoon, joka mahdollistaa tiedon mahdollistamien hyötyjen tuottamisen kansalaisille. Toiseksi: Siilot tulee purkaa. Avainasia tässä on luottamus ja yhteistyö. Sanahelinästä pitää siirtyä toimintaan. Kolmanneksi: Hyödyt tulee konkretisoida käyttäjille. Koko kehitys tehdään nimenomaan käyttäjiä varten.

Paikkatietopoliittinen selonteko on tulossa kansanedustajille päätöksiä varten keväällä. Päätettävänä on tulevaisuuden perusta. Linjausten valintaan tarvitaan nyt tietoa eri vaihtoehdoista, niiden tarjoamista hyödyistä ja kustannusvaikutuksista. Alustatalous ja uudet ansaintamallit mullistavat maailmaa. Suomella on kirimistä tällä sektorilla. On tärkeä tunnistaa millä toimenpiteillä kasvatetaan paikkatietoja hyödyntävää innovaatiotoimintaa. Yhteentoimivuus saavutetaan, mikäli sen edellyttämä standardointi ja kehitystä kiihdyttävä regulaatio toteutetaan ja pidetään myös kunnossa. Menestymismahdollisuudet omaavat palvelualustat toteutuvat tehokkaimmin yritystoiminnan kautta. Julkisin varoin kerättävät tiedot saadaan parhaiten tuottamaan hyötyjä tukeutumalla kaupalliseen palvelutarjontaan ja hyödyntämällä myös yritysten investoinnit. Kotimaisen palvelutarjonnan kehittämiseen tarvitaankin nyt innovatiivisia julkisia hankintoja sekä rohkeaa kokeilukulttuuria myös Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle.

Bill Bryson käy kirjassaan läpi maailmankaikkeuden peruskysymykset alkuräjähdyksestä lähtien. Kirjan puoleenväliin mennessä selviää, että reilumman kokoinen meteoriitti saattaa koska tahansa lopettaa kaikki leikit maapallollamme silmän räpäyksessä. Ja loppuuhan tuosta auringostamme energia joskus joka tapauksessa. Mutta tässä on kuitenkin muutama miljardi vuotta melko varmaa aikaa pistää maan paikkatietoasiat tiukkaan iskuun. Nopeamminkin voidaan toimia.

Juha Saarentaus, Senior Advisor, Geowise Oy

Kirjoittaja toimii alan yritystoiminnan kehittämispalveluita tarjoavana konsulttina

ps. Paikkatietopoliittisen selonteon viimeisin luonnos on luettavissa MMM:n sivuilta.

 
 
PageLines