JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut päivitystyö käynnistyy

Posted · Add Comment

Julkisen hallinnon suositukset (JHS) koskevat valtion- ja kunnallishallinnon tietohallintoa. Sisällöltään JHS voi olla julkishallinnossa käytettäväksi tarkoitettu yhtenäinen menettelytapa, määrittely tai ohje. JHS-järjestelmän tavoitteena on parantaa tietojärjestelmien ja niiden tietojen yhteentoimivuutta, luoda edellytykset hallinto- ja sektorirajoista riippumattomalle toimintojen kehittämiselle sekä tehostaa olemassa olevan tiedon hyödyntämistä.

Paikkatietoa ja paikkatietojärjestelmiä koskevia JHS-suosituksia on voimassa 13 kpl. Niissä suositellaan muun muassa paikkatiedon metatiedoista, koordinaattijärjestelmistä sekä paikkatiedon verkkopalveluista. “JHS 180 Paikkatiedon sisältöpalvelut”-suositus sisältää erityisesti INSPIRE-tietopalvelun toteutukseen liittyviä suosituksia. Suosituksessa käsitellään WMS-, WFS- ja WMTS-rajapintapalvelujen toteuttamista ja parametrointi kansallisella tasolla.

Syksyllä 2017 on suunniteltu JHS180:n päivitystyö. Päivitystyössä on tarkoitus tuottaa määrittelyt kuntien käyttöön parametrit karttatiilipalvelujen (WMTS) tuottamiseen. Tarkoituksena on, että suosituksessa käsitellään kuntien käyttämien ns. GK-koordinaattijärjestelmien (ETRS-GK19-31, EPSG:3873-3885) mukaisten karttatiilipalvelujen parametreja. Lisäksi päivitystyössä määritellään myös WCS-palvelujen tuottamiseen liittyviä teknisiä määrityksiä.

JHS180 päivitystyön työryhmän puheenjohtajan toimii Jukka Rahkonen Maanmittauslaitoksesta ja työryhmän sihteerinä Pekka Sarkola. Työryhmään toivotaan edustajia erityisesti kuntien paikkatietojärjestelmien toimittajilta, mutta myös muut paikkatietoalan palveluyritysten edustajat ovat tervetulleita osallistumaan työryhmän toimintaan.

Lisätietoja antavat Jukka Rahkonen (jukka.rahkonen@maanmittauslaitos.fi) ja Pekka Sarkola (pekka.sarkola@gispo.fi).

 
 
PageLines