Nyt mennään jo vauhdilla. Vielä kun tietäisi minne?

Posted · Add Comment

Keskiviikkona 7. kesäkuuta oli vuorossa Hallinnon paikkatietoalusta –hankkeen tilannefoorumi. Kolean kevään jälkeen taivas antoi lupaavasti merkkejä paremmista keleistä ja seminaari noudatteli säätilan muutoksia. Alkuvuoden intensiivisessä suunnittelutyössä on menty vauhdilla eteenpäin. Seminaarin parasta antia oli pohdinta siitä, mitä paikkatietoalusta itse asiassa voisi olla. Eri osahankkeiden selvittelytyön tulokset tarjoavat pohdinnalle polttoainetta.

Hankejohtaja Antti Jakobsson esitti jo alustuksessaan, että paikkatietoalusta tulee olemaan rakenteeltaan hajautettu. Tämä lämmittää toimintailmastoa ja mahdollisuuksia, varsinkin kun hankkeen alkuvaiheessa saatu informaatio oli tulkittavissa täysin päinvastoin. Silloin tummia pilviä nousi taivaalle ja digihanke näytti kovin keskitetyltä.

Seminaarin keynote-puhujaksi oli saatu Timo Seppälä Aalto-yliopistosta. Esitys avasi meille erinomaisen havainnollisesti näkemystä alustataloudesta ja sen mahdollisuuksista. Esityksen jälkeen tulin entistä vakuuttuneemmaksi siitä, että Hallinnon paikkatietoalusta ei saa jäädä valtiohallinnon sisäiseksi tehostamisyritykseksi, vaan sen tavoitteiden tulee olla korkeammalla. Yhteentoimivuuden kvanttiloikan pitää mahdollistaa paikkatiedon hyötyjen realisoituminen laajasti. Tämä edellyttää elinkeinoelämän tuomista mukaan prosessiin nykyistä syvemmälle.

Opimme myös, että paikkatiedon yhteentoimivuuden keskiössä ovat itse tiedot. Globaalit teknologiaekosysteemit ovat syventäneet paikkatiedon merkitystä strategialleen. Applet, Googlet, Heret jne. Näiden ekosysteemitoimijoiden maailmassa ansainnan muodostuminen on hallittavissa ja keinovalikoima perustuu nimenoman tietoon. Ekosysteemit ovat suljettuja ja ansainta saadaan muodostettua tarjoamalla käyttäjille hyötyä tiedosta aikaisempia tapoja mielenkiintoisemmin. Timo Seppälä totesi, ettei julkiselle toiminnalle ole löydetty ansaintalogiikkaa alustataloudessa. On siis tästäkin syystä elintärkeää, että elinkeinoelämän arvoverkot saadaan mukaan kehitykseen. Muuten koko leikki jää verovaroin maksettavaksi. Tunnetusti siinä ratkaisussa tuottavuuden kasvu hukkuu helposti arvovalintojen jalkoihin.

Muita helmiä Seppälän esityksessä oli mm. tuoda esiin ekosysteemitoimijoiden strategia palvelukerrosvalinnoissa. Liiketoiminnan skaalautuvuuden kannalta oleellista on ymmärtää, ettei voi ymmärtää. Käyttäjien tietotarpeet kehittyvät digitalisaatiossa kiihtyvällä vauhdilla, joten asiakastarpeen ymmärtäminen tulee jättää arvoketjun toimijoille ja keskittyä itse mahdollistamaan arvoketjun muutos. Eli siis se disruptio. Tämän päivän paikkatietokehityksessä tämä konkretisoituu juuri valtionhallinnon rooliin, jossa onnistunut toiminta mahdollistajana on oikea valinta. Tuotanto, teknologian kehitys ja palveluansainnat on syytä jättää elinkeinoelämän vastuulle. Esimerkkinä tästä voisi olla vaikka osoitetiedon laadun ja saatavuuden parantaminen. Koko tehtävä voidaan hoitaa yritysten palveluita kilpailuttamalla.

Paikkatietoalusta on siis hajautettu ekosysteemi verkossa toimivista palveluista, joiden yhteen toimivuus on merkittävästi nykyistä tilannetta parempi. Käyttäjien tarpeita vastaavien palveluiden aikaansaaminen on yritysten osaamisalueella. Yhteen toimivuus syntyy hyvin organisoidun standardointityön kautta. Maastotiedot ovat yhteen toimivia, jos niiden tietomallimäärittelyt vastaavat tarpeita; maankäyttöpäätökset ovat kaikkien saatavilla, jos käytettävissä on digiajan tietomallimääritykset; osoiteongelmat ratkeavat, kun niiden ratkaiseminen vihdoin aloitetaan ja satelliittien keräämät tiedot löytävät tarvitsijansa, jos ne tuodaan tarpeita vastaavasti saataville.

Tavoitteeksi asetettu Paikkatietoalusta voidaan siis synnyttää mahdollistamalla hajautettu ja yhteen toimiva palveluiden verkosto. Kokonaisarkkitehtuuri voisi avata palvelukerrokset, joka taas puolestaan auttaa löytämään toimijoiden rooleja. Seminaarissa ei vielä saatu selkeää kuvaa siitä, miten on tarkoitus jatkaa. Tehtävät ovat paloiteltu osahankkeisiin, mutta kokonaisuutta on vielä vaikea hahmottaa. Jatkosuunnitelmien avaaminen kaikkien käyttöön olisi tervetullutta ja säästää meitä spekuloinneilta.

Juha Saarentaus, Senior Advisor, Geowise Oy

Kirjoittaja toimii alan yritystoiminnan kehittämispalveluita tarjoavana konsulttina

 
 
PageLines