Horizon 2020 tukee paikkatietoalan tutkimus- ja innovointihankkeita

Posted · Add Comment

FLIC järjesti 27.10. tilaisuuden, jonka tarkoituksena oli kertoa EU:n Horizon 2020 – puiteohjelman hankerahoituksesta sekä antaa käytännön ohjeita hakemuksen tekemiseen. Horizon 2020 -puiteohjelmalla rahoitetaan eurooppalaisia tutkimus- ja innovointihankkeita vajaalla 80 miljardilla eurolla vuosina 2014–2020. Puiteohjelmalla halutaan erityisesti tukea pk-yrityksiä ja sen vuoksi vähintään 20 % kokonaisrahoituksesta osoitetaan pk-yrityksille. Rahaa on siis todella paljon jaossa, mutta suomalaisille yrityksille myönnetty osuus on todella vähäinen. Mahdollisuudet rahoituksen saamiseen ovat paljon suuremmat, jos useammat yritykset osallistuisivat hankehakemuksiin.

Keskusteluissa tuli hyvin esille yritysten yleinen käsitys, että EU-projektit ovat erittäin työläitä ja byrokraattisia ja vaativat myös yritykseltä suurehkon oman rahoitusosuuden. Kuitenkin esimerkiksi H2020:n Research & Innovation Action (RIA) instrumentin projektit saavat 100 % rahoituksen, Innovation Action (IA) ja SME Instrument instrumenttien projektit 70 % rahoituksen. Kaikki instrumentit tarjoavat yrityksille hyvän mahdollisuuden kehittää omia tuotteita ja palveluja ja esimerkiksi IA:n ja SME Instrumentin projektit tilaisuuden pilotoida yrityksen tuotetta/palvelua uusilla markkina-alueilla. Tekesin EUTI-tiimi antaa tietoa ja apua yrityksille.

Miranda Saarentaus Geowise Oy:stä ja Jaana Mäkelä Spatineo Oy:stä kertoivat kokemuksistaan H2020:n IA-projektiehdotusten evaluoinnista. He kävivät läpi projektiehdotuksen arviointikriteerit ja kertoivat mitkä asiat pitää löytyä hakemuksesta, jotta sen saamat pisteet nousevat hyväksymisrajan yläpuolelle. Suosituksena on, että ellei yritys ole aikaisemmin hakenut EU-rahoitusta, kannattaa pyrkiä mukaan kansainväliseen konsortioon, jossa on kokenut ja osaava koordinaattori. Muutama yritys kertoikin omista positiivisista kokemuksistaan EU:n hankehauissa ja itse projekteissa. Esimerkiksi muutamilla suomalaisilla yliopistoilla on korkeatasoista koordinaattoriosaamista ja jos yliopiston vetämään konsortioon pääsee mukaan, on yritykseltä vaadittava panos projektiehdotuksen kirjoittamiseen ja saadun projektin raportointiin yllättävän pieni. Positiivista oli myös se, että yritys pystyi hyvin fokusoimaan oman roolinsa projektissa jolloin projekti palveli hyvin yrityksen omia tarpeita.

Mitä sitten pitää tehdä, jotta suomalaiset paikkatietoalan yritykset saisivat rahoitusta Horizon 2020-puiteohjelmasta? Yrityksen kannattaa olla aktiivinen ja kertoa omasta erityisosaamisestaan. Pyri mukaan oman alan yliopistojen ja tutkimuslaitosten hankkeisiin. Verkostoidu Suomessa ja Euroopassa. Osallistu messuille ja kongresseihin, pidä esityksiä ja tutustu alan ihmisiin. Uskalla yrittää.

Jaana Mäkelä

Kirjoittaja on Spatineo Oy:n palvelujohtaja

 
 
PageLines