Yritysvetoinen paikantaminen kehittyy ja luo tehokkuutta

Posted · Add Comment

Paikantamisjärjestelmien nykytila Suomessa

Suomessa on kaksi yksityistä yritystä, jotka tarjoavat maksullista senttimetri-tarkkaa satelliittikorjauspalvelua (GNSS) tarkkoihin paikantamisjärjestelmiin. Molemmilla palvelu perustuu noin 100 kiinteään tukiasemaan, joiden avulla tuotetaan reaaliaikaiseen satelliittimittaukseen erilaisia korjauspalveluita.

Entinen Geodeettinen laitos, nykyinen Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus ylläpitää Suomen koordinaattijärjestelmää ja siihen liittyen he ylläpitävät pysyvää tukiasema- ja seurantaverkkoa. FinnRef verkkoon kuuluu noin 20 kiinteää tukiasemaa. Geodeettinen laitos on vuoden 2014 alusta tarjonnut ko. verkon dataa ilmaiseksi kaikkien halukkaiden käyttöön. Palvelulla saavutetaan parhaimmillaan noin 0,5 metrin paikannustarkkuus.

Paikantamisjärjestelmien kehitysnäkymät Suomessa

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen julkisen sektorin digitaalisten tietoaineistojen saatavuuden parantamiseksi ja uudelleenkäytön edistämiseksi. Valtiovarainministeriö haluaa mahdollistaa tosiaikaisen puolen metrin tarkkuudella tapahtuvan paikannuspalvelun tarjoamisen, joka tarkkuudeltaan täyttää muun muassa älyliikenteen asettamat tulevaisuuden paikannustarkkuusvaatimukset. Tavoitteen saavuttamiseksi on FinnRef verkkoa uusittava ja osittain tihennettävä. Tämä onkin otettu mukaan Valtion talousarvioesitykseen.

Puolen metrin paikantamistarkkuus julkisin varoin: Kyllä

FLIC kannattaa puolen metrin paikannustarkkuuden tarjoamista ilmaispalveluna. Se avaa FLIC:n mielestä uusia mahdollisuuksia uudenlaisen yritystoiminnan kehittämiselle, jolla olisi mahdollisuuksia myös kansainvälisillä vientimarkkinoilla. Näin se sopii tältä osin osaksi hallitusohjelman digitaalisen toimintaympäristön kehittämisen kärkihankkeita.

FLIC näkee, että puolen metrin paikannustarkkuus riittää täysin älyliikenteen, mahdollisten tietullien ym. tulevaisuuden kehityshankkeiden toteuttamiseen paikannuksen näkökulmasta. Puolen metrin paikannustarkkuus riittää hyvin myös erilaiseen viranomaistoimintaan puolustuksen ja turvallisuuden sekä erilaisten kriisitilanteiden näkökulmasta.

Senttimetri-tarkka paikantamistarkkuus julkisin varoin: Ei

Sen sijaan FLIC on huolissaan valtion puolelta esitettyihin suunnitelmiin olemassa olevan FinRef verkon tihentämisestä julkisin varoin niin, että sillä voitaisiin tuottaa senttimetri-tarkkaa korjauspalvelua.

FLIC:n näkemyksen mukaan on kansantaloudellisesti vähintäänkin kyseenalaista tehdä miljoonainvestointeja palveluihin, jotka jo ovat yksityisten rakentamana olemassa. FLIC haluaa muistuttaa, että senttimetri-tarkkaa paikannusta hyödyntävät ainoastaan mittausalan ammattilaiset ja heitä on maassamme kaikkiaan muutamia tuhansia. Näistä senttimetri-tarkkaa paikannusta hyödyntävistä mittaajista on valtiolla, lähinnä Maanmittauslaitoksella, vain muutama sata.

Yksityisellä sektorilla on olemassa kilpailutilanne, joka varmistaa sen, että korjauspalvelut kehittyvät tulevaisuudessa. Kilpailu pitää myös huolen siitä, että kustannustaso on tulevaisuudessa enemminkin laskeva kuin nouseva.

FLIC haluaa myös muistuttaa, että Maanmittauslaitoksen ja erityisesti sen Paikkatietokeskuksen rooli on toimia tutkimus- ja kehityskeskuksena, ei palveluja tuottavana organisaationa. FLIC pelkää, että mikäli tulevaisuudessa julkisin varoin tuotetaan senttimetri-tarkkaa paikannuspalvelua, se tulee näivettämään yksityisen palvelutarjonnan ja heikentämään tätä kautta koko suunnittelu- ja rakentamistoimialuetta.

Mikko Salonen, puheenjohtaja, FLIC
Juha Saarentaus, toiminnanjohtaja, FLIC

(Kannanotto on julkaistu 26.10.2015)

 
 
PageLines