Paikkatietoisen Big Datan hyödyntäminen. Kolme esimerkkiä

Posted · Add Comment

Big Data on ollut trendisana jo pitkään. Sen mahdolliset sovellutukset ovat pitkälti vasta tulossa, ja itse hype ilmiön ympärillä on alkanut hälvenemään. Big Data on pikku hiljaa lunastamassa lupauksiaan. Mahdollisuuksia on esimerkiksi paikkatietojen hyödyntämisessä.

Erään määritelmän mukaan Big Datalla tarkoitetaan suuren aineiston pohjalta tehtävää syvempää analyysiä, jolla voidaan saada aikaan mitattavia etuja. Puhutaan 360-näkymästä liiketoimintaan ja asiakkaaseen. Paikkatieto puolestaan on liitetty Big Data -kontekstiin sen massiivisuuden takia – yksinään paikkatieto tuskin pätevöityy Big Dataksi edellä mainitun perusteella.

Big Datassa on kuitenkin kyse eri datojen yhdistämisestä, niiden yhtymäkohtien löytämisestä, oikeiden liiketoimintakysymysten tunnistamisesta, yhdistettyjen tietojen kyseenalaistamisesta, tulosten tulkitsemisesta ja visualisoinnista, tulosten syöttämisestä liiketoiminnan kehittämisen prosesseihin, niiden mittaamisesta ja palautteen viemisestä takaisin lähdeaineistoon. Tässä yhteydessä paikkatieto sulautuu Big Dataan luontevasti.

Suuri osa kerätystä datasta sisältää jonkin paikkatiedollisesti yksilöivän arvon, jonka avulla kyseiset datapisteet voidaan yhdistää paikkatiedon kanssa ja jonka perusteella halutut kysymykset voidaan aggregoida eli yhdistää, esittää ja visualisoida. Kerätty Big Data saa näin paikkatiedon avulla runsaasti uutta rakennetta ja selkärankaa, jonka pohjalta data on mahdollista analysoida syvemmin. Paikkatieto voi kertoa ainakin kerätyn datan sijainnista, muodosta, esiintyvyydestä ja koosta. Havainnollisen tilannekuvan rakentamiseen tuskin löytyy monta yhtä hyvää keinoa kuin paikkatietovisualisointi.

Paikkatiedollinen Big Data on kuitenkin vielä pitkälti hyödyntämätön voimavara. Esimerkiksi Business Intelligence -sovelluksiin on jo integroitu karttapohjia, joille voidaan luoda samankaltaisia graafeja kuin aikaisemminkin, mutta kartan päälle. Olemme kuitenkin vasta puolitiessä. Vasta kun paikkatieto on aidosti onnistuttu sulauttamaan Big Dataan, saamme siitä kaiken hyödyn irti.

Tässä kolme esimerkkiä paikkatietoisen Big Datan mahdollisuuksista. Tuleeko sinulla mieleen muita?

  1. Kuvittele, että haluat vastauksen kysymykseen: Mihin sijoitan bisnekseni? Olet kerännyt Big Data -varantoosi kaiken saatavissa olevan paikkatiedon, tietoja ihmisten liikkumisesta vuorokauden aikana, sentimenttianalyysiä eri alueiden arvostuksesta ja some-keskusteluista liiketoimintaasi liittyvän keskustelun sävyt, kilpailevien liikkeiden sijainnit sekä vuokratontit ja kiinteistöt. Teet halutunlaiset kyselyt Big Dataan ja saat visuaalisen esityksen vapaista kiinteistöistä, niiden sijainnista suhteessa kilpailijoihin, ihmisten liikkeistä ja liiketoimintaasi liittyvän keskustelun sävystä tilannekuviin. Voisit tehdä päätöksesi melko huolettomin mielin, eikö?
  2. Entä jos kysymyksesi on: Kuinka monta asiakasta konsernillamme on, onko asiakasmäärä laskussa vai nousussa sekä missä ja mistä syystä muutos tapahtuu? Paikkatietoisesta Big Datastasi kyselet asiakasmääritelmän pohjalta tilannekuvaa (asiakasmääristä paikkakunnittain ja sentimenteistä) kuukausittain nykyhetkeen asti. Tuloksena saat tilannekuvat muuttuvassa aikasarjallisessa animaatiossa, jossa ennustekartta-animaatio toimii sääpalveluiden sadeanimaatioiden tapaan ennustekuvana päätöksentekoa varten. Animaatiosta näet asiakasmääräsi muutoksen suunnan paikkakunnittain, ja voit kohdistaa panoksesi mahdollisen epäsuotuisan suunnan muuttamiseksi, toisin kuin sääennusteen.
  3. Miten sitten kohdennan markkinointini relevanttiin hetkeen ja paikkaan? Paikkatietoinen Big Data kertoo, mitä puhutaan (sentimenttidata), missä puhutaan ja milloin (some-data). Visualisoinnista on siis helppo nähdä, missä on ”pöhinää” ja mihin aikaan se on relevanteinta. Voit perustaa päätöksesi markkinointikeinoista ja niiden kohdistamisesta sopiviin kanaviin todellisuutta kuvaaviin tilannekarttoihin. Saat esiin ne tiet, jotka ovat pöhinän varrella, ja ostat tilaa mainospilareista parhaisiin ajankohtiin kuluttajien ostopolulla. Vahvistat viestiäsi somessa relevantein postauksin. Kampanjan aikana ja sen jälkeen seuraat mitä, missä ja milloin ja mihin sävyyn tuotteistasi puhutaan. Voit näin tarkentaa markkinointiviestiäsi reaaliajassa.

Jan Donner

Kirjoittaja työskentelee Fonectalla kehityspäällikkönä (Kartat & tiedolla johtaminen)

 
 
PageLines