Tulevaisuuden maastotietojärjestelmä – MTJ 2030

Posted · Add Comment

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) on laatimassa selvitystä tulevaisuuden maastotietojärjestelmästä. Selvitysmiehenä toimii Maanmittauslaitoksesta ministeriöön lainattu Kari-Pekka Karlsson. Selvityksen on määrä valmistua helmikuun 2015 loppuun mennessä. Sen tavoitteena luoda näkemys siitä millainen MTJ:n tulisi olla vuonna 2030, jotta se olisi entistä laajemmassa käytössä.

Selvitystyöllä ei ole juurikaan kahlitsevia reunaehtoja: ylläpito, kehittäminen ja palveluiden tarjoaminen tulee olla järjestetty parhaalla mahdollisella tavalla eikä tulevaisuuden MTJ voi aiheuttaa julkishallinnolle lisämenoja nykytilanteeseen verrattuna (valtion ja kuntien MTJ:n ylläpitoon käyttämät määrärahat).

Selvitystyö on nyt puolessa välissä ja sidosryhmäkuulemiset käynnissä. FLIC ja MMM järjestivät eilen yhteisen kuulemistilaisuuden, jossa selvitysmies esitteli työn etenemistä. Laaditun esiselvitysasiakirjan pohjalta käytiin vapaamuotoista keskustelua.

FLIC:n jäsenyritykset toivat laajana rintamana esiin näkemyksensä siitä, että nykyistä isompi osa MTJ:n ylläpitoon liittyvistä tehtävistä tulisi avata kilpailulle ja yksityisen sektorin tehtäväksi.

Mielenkiintoinen muistutus nykytilanteesta oli se tosiasia, että MTJ ei ole tällä hetkellä ns. perusrekisteri, jonka sisällöstä ja ylläpidosta olisi määrätty laissa tai asetuksessa. Lisäksi keskustelussa nostettiin pohdittavaksi mikä osa nykyisestä – tai millainen tuleva MTJ – täyttää Maanmittauslaitoksen nykyisen velvoitteen huolehtia yleisistä kartastotehtävistä?

Julkishallinnon kustannustehokkuuden näkökulmastahan voidaan todeta, että tuon minimitason saavuttaminen riittää ja kaikki muu on turhaa. Ilman tämän lähtökohdan määrittämistä laajan kuulemiskierroksen riskinä on, että tulevasta maastotietokannasta tulee oikea ”toiveiden tynnyri”, jonka ylläpito on liki mahdotonta, toivottaman kallista ja johtaa nykyistä huonompaan laatutasoon.

MTJ:n tulevaa sisältöä pohdittaessa nostettiin esiin rajalliset mahdollisuudet pitää yllä saman sisältöistä ja saman laatutason tietosisältöä koko Suomesta. Ratkaisuksi esitettiin 3D-maailmasta tuttua mallia porrastaa tietosisältö ”lodeihin” (”LOD1” data löytyy koko maasta, ”LOD2” data maakuntakeskuksista, jne.).

Mielenkiintoinen keskustelu käytiin myös siitä voiko ylläpidon laadun sanktioida eli jos jonkin tietosisällön ylläpidosta vastaava taho ei täytä työlle asetettuja laatuvaatimuksia seurauksena olisi sanktioita.

Millaisen MTJ:n sinun yrityksesi tarvitsee vuonna 2030? FLIC haastaa jäsenyrityksensä pohtimaan tätä. Ennen selvitystyön valmistumista MMM tulee toteuttamaan lausuntokierroksen, jolloin FLIC pääsee vielä vaikuttamaan selvityksen sisältöön ja tulevaan tavoitetilaan.

Mikko Salonen

Kirjoittaja on Blom Kartta Oy:n toimitusjohtaja

 
 
PageLines