”Walk the GIS-talk”

Posted · Add Comment

Tulosta tekeviltä ja organisaation toimintaa kehittäviltä johtajilta edellytetään tänä päivänä erilaisten trendien ja teknologioiden seuraamista ja niihin perehtymistä. Nykypäivän johtajalle on saavutus, jos pystyy omaksumaan ja puhumaan jostakin uudesta nousevasta trendistä tai teknologiasta suhteessa oman organisaation toimintaan.

Harvemmin kuitenkaan kuulee johtajia kertomassa onnistumisista ja niiden suuruusluokista seminaareissa tai muissa yleisissä tapahtumissa, ainakaan GIS- (tai paikkatieto-) seminaareissa. Etenkin muutosjohtamisen oppaissa käytetään englanninkielistä fraasia: you can talk the talk, but can you walk the talk.

Mielestäni tämä näkyy GIS-alan seminaareissa, missä ei ole niitä kuuluisia C-tason johtajia puhumassa paikkatiedoista. Eikä GIS kuulu muutenkaan kaikuvan johtajien agendoilla. GIS on vielä osin tunnistamaton ja suurimmaksi osaksi valjastamaton voimavara, mikä kuitenkin tarjoaa lähestulkoon kaikille organisaatioille kilpailuetua sekä mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseksi ja uusien palvelujen tuottamiseksi.

Sanotaan, että miltei kaikkeen tietoon on liitettävissä sijainti, mikä on ehdottomasti johtajalle se tärkein syy olla kiinnostunut paikkatiedoista. Tällä hetkellä melkein jokainen toimiala on monenlaisten liiketoimintahaasteiden edessä. Väitän, että GIS tarjoaa organisaatioille toimialariippumattomasti avaimia haasteiden ratkaisemiseksi. Yhdysvalloissa näkee jo piristäviä esimerkkejä siitä, miten organisaatioiden C-tason johtajat kertovat GIS-menestystarinaa edustamistaan yrityksistä. Euroopassa, ainakin Pohjoismaissa tämän asian suhteen ollaan takamatkalla.

Tämä on ensisijaisesti haaste GIS-yrityksille. Meidän pitää pystyä vielä paremmin avaamaan asiakkaidemme silmiä siinä millaisia GIS:n hyödyntämisen säästöt ja uudet toimintatavat tai palvelut ovat sekä miten ne toteutetaan. Meidän on saatava viestimme ja ratkaisumme paremmin asiantuntijoiden kautta yritysten johtajien agendalle. Siihen ei päästä enää vanhoilla myyntipuheilla ja asiantuntijoiden kanssa keskustelemalla. Meidän täytyy pystyä kertomaan viesti paremmin myös yritysjohdolle niin, että he pystyvät ymmärtämään kokonaisuudessaan mistä on kyse, ovat valmiita tekemään päätöksiä sekä viestimään tahtotilansa paremmin asiantuntijoille, jotka kehitysprojektit sitten toteuttavat.

Tässä teknologiamuutoksen ja -mahdollistamisen saagassa tarvitaan toimijoita, jotka eivät ainoastaan laita yritysjohtoa puhumaan, vaan saavat ne myös toimeenpanemaan GIS:n mahdollistamaa, mutta heidän oivaltamaansa muutosta.

Juha Tolvanen

Johtaja, Karttakeskus

 
 
PageLines