Paikkatiedon paikka on vientimarkkinoilla

Posted · Add Comment

Suomen paikkatietoklusteri FLIC piti ensimmäisen yhteisen seminaarin toukokuun alussa. Seminaarin päätarkoitus oli avata paikkatiedon mahdollisuuksia ennen kaikkea elinkeinoelämän toimijoille. Julkisen puolen yhteistoimintaa on alalla perinteisesti jo olemassa. Klusteriyritykset haluavat laajentaa nykyisen paikkatietoyhteisön toimintaa kattamaan laajempia mahdollisuuksia organisaatioiden kilpailukyvyn tehostajana ja innovatiivisten uusien palveluiden kehittämisessä.

Seminaarimme ohjelma oli erityisen laadukas ja kansainvälisten alan toimijoiden esitykset käänsivät suomalaistenkin esittäjien kielivalintaa seminaarimme loppua kohden.

Next time we will create even more international seminar!

Paikkatieto itsessään ei ole juuri muuta kuin teknologiaa, joten sellaisenaan sillä ei asioita viedä eteenpäin. Sen sijaan paikkatiedon soveltaminen tarjoaa jatkuvasti kasvavan määrän mahdollisuuksia. Soveltamisen mahdollistavat innovatiiviset yritykset jotka löytävät rakennemuutoksen jyrätessä eteenpäin toiminnan arvoverkostosta oman palvelutarjontansa uudet mahdollisuudet. Klusterimme yksi merkittävimmistä onnistumisista on yritysten yhteistyö, jossa olemme luoneet hyvähenkisen mallin toiminnallemme. Yhteistyö ei ole vain yhteisiä tapaamisia, vaan se tarjoaa myös mahdollisuuden luoda useamman yrityksen rakentamia palvelukokonaisuuksia, joilla on globaalit markkinat.

Paikkatiedon paikka on vientimarkkinoilla. Useat klusteriyritykset toimivat jo kansainvälisillä markkinoilla tai ovat osa kansainvälistä yritystä, jossa Suomen yksikkö toimii paikkatiedon osaamiskeskuksena. Varsinkin elinkeinoelämän asiakkaamme ovat usein jo globaaleja toimijoita tai ovat hakeutumassa sellaisiksi. Suomi tarvitsee uusia vientituotteita ja yhteistyömme avulla niitä on mahdollisuus synnyttää. Tavoitteemme on edelleen saada julkiset toimijat mukaan tukemaan laajemmin tätä kehitystä. Kevään päättäjätapaamisten perusteella töitä on tällä saralla vielä edessä, vaikkakin monia rohkaisevia kohtaamisia on jo käyty.

Juha Saarentaus

Kirjoittaja työskentelee liiketoimintajohtajana Sito Oy:ssä

 
 
PageLines